Rechtsgebieden

1. Familierecht
    • Echtscheiding
    • Boedelscheiding
    • Alimentatie
    • Ouderlijk gezag
    • Omgangsregeling
    • Huwelijkse voorwaarden
    • Samenlevingsovereenkomsten
    • Gedragskwesties
    • Bewindvoering
    • Ontkenning / erkenning kind
    • Ondercuratelestelling
    • Ondertoezichtstelling
    • Uithuisplaatsing

2. Letselschade
    • Arbeidsongevallen
    • Verkeersongevallen
    • Medische tuchtzaken
    • Medische aansprakelijkheid

3. Slachtofferbijstand
    • Zedenzaken
    • Geweldsdelicten

4. Jeugdrecht
    • Ondertoezichtstellingen
    • Uithuisplaatsingen
    • Geschillen over:
        • Omgangsregeling
        • Verhuizen
        • Gezag

5. Huurrecht
    • Huurprijzen
    • Ontbinding / ontruimingen
    • Overlast
    • Herstelkosten

6. Arbeidsrecht
    • Loonvorderingen
    • Ontslag (op staande voet)
    • Ontslagvergoedingen
    • Ontbinding arbeidsovereenkomst
    • Arbeidsovereenkomsten
    • Arbeidsongevallen
    • Afvloeiingsregelingen
    • Werkgeversaansprakelijkheid

7. Sociale zekerheid
    • WW
    • WAO
    • Wia
    • Bijstand

8. WSNP (schuldsanering)
    • Problemen met bewindvoerder
    • Verzoek tussentijdse beëindiging
    • Hoger beroep bij:
      • Afwijzing verzoek tot toelating
      • Tussentijdse beëindiging
      • Niet verlenen schone lei