Gefinancierde Rechtshulp

De overheid heeft ervoor gezorgd dat mensen met een laag inkomen (en weinig vermogen) hun advocaat niet hoeven te betalen (afgezien van de eigen bijdrage). Dit noemt men gesubsidieerde rechtsbijstand of gefinancierde rechtshulp. Uw advocaat wordt dan voor een deel betaald door de overheid.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Ook andere kosten, bijvoorbeeld het griffierecht bij het voeren van een procedure, zijn voor uw rekening. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. De eigen bijdrage kan variëren van €143,- tot €849,- per zaak. Zie hier een tabel voor de hoogte van de eigen bijdrage.

De subsidie hoeft u niet zelf aan te vragen, maar dit doet uw advocaat. Deze zal een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging, bel dan even met onderstaand nummer.