Eigen Bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen in het peiljaar. Het peiljaar is twee jaar geleden, dus 2016. Wanneer u een verwijzing heeft van het juridisch loket, krijgt u een korting van €50,- op de eigen bijdrage.

Uw fiscaal jaarinkomen is terug te vinden op uw belastingaanslag. Dit is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Eigen bijdrage (voor iets anders dan familierecht) inclusief €50 korting

Alleenstaand Normen 2018 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 143 t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800 € 307 € 26.501 – € 27.500
€ 19.801 – € 20.800 € 461 € 27.501 – € 28.800
€ 20.801 – € 22.700 € 616 € 28.801 – € 32.100
€ 22.701 – € 26.900 € 770 € 32.101 – € 38.000
Boven de € 26.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.000

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht inclusief €50 korting

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2018 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 287 t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800 € 359 € 26.501 – € 27.500
€ 19.801 – € 20.800 € 513 € 27.501 – € 28.800
€ 20.801 – € 22.700 € 667 € 28.801 – € 32.100
€ 22.701 – € 26.900 € 796 € 32.101 – € 38.000
Boven de € 26.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.000