Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechter. De wet bepaalt dat alleen een advocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank kan doen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Indien u of uw partner het initiatief voor de echtscheiding heeft genomen, wordt er een eenzijdig verzoek ingediend. Wanneer u het samen met uw partner eens kunt worden over de echtscheiding en de gevolgen daarvan, is het mogelijk een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in te dienen.

Er is een grote kans dat u ook hulp nodig heeft bij het regelen van andere zaken rondom de echtscheiding, waaronder:
    • de verdeling van de zorg voor uw kinderen (omgangsregeling)
    • het bepalen van een bedrag aan kinderalimentatie of partneralimentatie
    • het opstellen van een (verplicht) ouderschapsplan
    • de verdeling van de huwelijksgemeenschap (echtelijke woning, gemeenschappelijke boedel, schulden en vermogen)
    • de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Misschien zijn u en uw toekomstige ex-partner het over enkele van de aspecten die geregeld moeten worden wel eens en over andere aspecten niet. Of misschien wilt u gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, waarbij u de rechtbank vraagt om de afspraken die in onderling overleg gemaakt zijn vast te leggen in een echtscheidingsbeschikking.

In al deze verschillende situaties kunnen we u juridisch bijstaan en zullen we alles doen om tot een goede oplossing te komen.