Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan niet zo maar worden gegeven. Er zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Volgens de wet dient er een dringende reden aan het ontslag ten grondslag te liggen. Daarnaast moet dit ontslag onverwijld (gelijktijdig) mee worden gedeeld aan de werknemer. Is niet aan deze 2 vereisten voldoen, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en kan het ontslag ongedaan worden gemaakt.

Het bestaan van een dringende reden is niet makkelijk te bewijzen voor een werkgever. Diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven zouden bijvoorbeeld als dringende reden kunnen worden beschouwd, maar zelfs hierbij zijn er uitzonderingen te noemen.

Eisen voor ontslag op staande voet:

  1. Ontslag moet onverwijld worden meegedeeld
  2. De mededeling moet voldoende duidelijk zijn
  3. Er moet sprake zijn van een dringende reden