Advocaten

Mw. Mr. I. Alderlieste
Mw Mr I. Alderlieste is in de advocatuur werkzaam vanaf 1988. Ze heeft een algemene praktijk met specialisaties op het gebied van: letselschade (Lid van de werkgroep artsen en advocaten, WAA), familierecht en jeugdrecht (lid van de werkgroep van jeugdrechtadvocaten, VJAR), arbeidsrecht en sociale zekerheid. Daarnaast treedt zij op in strafzaken en staat zij slachtoffers bij van met name zedenzaken (lid van de stichting LANGZS). 

Haar aanpak is er een van no-nonsense, korte lijnen en pragmatisch, dus op z’n Rotterdams.

Mr. C.W.F. Jansen

Mr C.W.F. Jansen is advocaat in Rotterdam sinds 1982. Hij is specialist op het gebied van familierecht en jeugdrecht (lid van de VJAR) en mediator. Hij heeft daarnaast een algemene praktijk.

Mr. Jansen koppelt humor en gevatheid aan een grote mate van deskundigheid. Zijn ervaring maakt dat hij snel in staat is de problemen te analyseren en daar adequaat op te handelen, met een voorspoedige behandeling van uw zaak als gevolg.

Mr. L.A. Alderlieste

Mr L.A. Alderlieste is afgestudeerd in mei 2015 en versterkt het kantoor met zijn enthousiasme en kennis in de algemene praktijk. Hij analyseert uw problemen snel en vakkundig en zoekt op een creatieve manier naar oplossingen, zo nodig ook in procedures.