Advocaten

Mr. C.W.F. Jansen

Mr C.W.F. Jansen is advocaat in Rotterdam sinds 1982. Hij is specialist op het gebied van familierecht en jeugdrecht (lid van de VJAR) en mediator.  Mr. Jansen koppelt humor en gevatheid aan een grote mate van deskundigheid. Zijn ervaring maakt dat hij snel in staat is de problemen te analyseren en daar adequaat op te handelen, met een voorspoedige behandeling van uw zaak als gevolg.

Mr. L.A. Alderlieste

Mr L.A. Alderlieste is afgestudeerd in mei 2015 en versterkt het kantoor met zijn enthousiasme en kennis in de algemene praktijk met als specialisme slachtofferzaken. Hij analyseert uw problemen snel en vakkundig en zoekt op een creatieve manier naar oplossingen, zo nodig ook in procedures.